weebly reliable statistics
Grade 4 Pag-asa

Filipino

09/01/2011

 
Sumulat ng 5 pangungusap na nasa Karaniwang Ayos at 5 pangungusap na nasa Di-karaniwang Ayos.
 

Filipino

08/25/2011

 
  1. Pagususulit bilang # 2 bukas (Aug. 26, 2011).  Paksa:  Simuno at Panag-uri. 
  2. Ipagpatuloy ang pagsagot sa pahina 76 - 77, A at B.
 

Filipino

08/23/2011

 
Sagutan ang Magsanay A, B, at C sa pahina 72.
 

Filipino

07/22/2011

 
Sumulat ng 5 pangungusap na may Diptonggo at 5 pangungusap ng may Klaster. Isulat sa Filipino notebook. 

Quiz # 4 sa July 26, 2011 (Martes). Paksa: Klaster at Diptonggo.
 

Filipino

07/21/2011

 
Quiz # 3 sa Filipino bukas (July 22, 2011). Aralin 3 at 4.
 

Filipino

07/07/2011

 
Course Outline sa Filipino inilabas ngayon.

Topics References
(Ugnayan 4)
Aralin 1
Pagbasa:  Bagong Bayani 
Wika:  Pagsasalysay sa Sariling Karanasan
pp. 2 -13
Aralin 2
Pagbasa:  Sikreto ng Tagumpay
Wika:  Mga Uri ng Pangugusap at Angkop na Bantas
pp. 14 - 23
Aralin 3
Pagbasa:  Ang Pamilya Ulap
Wika:  Ang Tambalang Pangungusap
pp. 24 - 31
Aralin 4
Pagbasa:  Dakilang Babae ng Bayan
Wika:  Malayang Sugnay sa Tambalang Pangungusap
pp. 32 - 39
Aralin 5
Pagbasa:  Gintong Naging Bato
Wika:  Mga Salitang may Diptonggo at Klaster
pp. 40 - 47
Aralin 6
Pagbasa:  Ang Matapat na si Daniel
Wika:  Mga Salitang Pares Minimal
pp. 48 - 57
Aralin 7
Pagbasa:  Ngiting Chadleen
Wika:  Simuno at Panaguri
pp. 59 - 65
Aralin 8
Pagbasa:  Isang Himala
Wika:  Gamit ng Simuno at Panaguri sa Pangungusap
pp. 66 - 73
Aralin 9
Pagbasa:  Wonder Boy
Wika:  Mga Ayos ng Pangungusap
pp. 74 - 81
Aralin 10
Pagbasa:  Susi sa Kapayapaan
Wika:  Pagsusuri sa Simuno at Panaguri
pp. 82 - 89
Aralin 11
Pagbasa:  Tayo nang Mag-Trekking
Wika:  Mga Uri ng Pangngalan
pp. 90 - 101
Aralin 12
Pagbasa:  Batanes, Isang Paraiso
Wika:  Mga Gamit ng Pangngalan
pp. 102 - 109
Aralin 13
Pagbasa:  Kampanya Para sa Kapaligiran
Wika:  Mga Panghalip Panao
pp. 110 - 119
Aralin 14
Pagbasa:  Yerba Buena
Wika:  Panauhan ng Panghalip Panao
pp. 120 - 127
 

Filipino

07/06/2011

 
Quiz sa Biyernes (July 8, 2011).

Sakop:  Aralin 2.
 

Filipino

07/01/2011

 
Maghanda para sa Oral Recitation sa Lunes (July 4, 2011).

Paksa:  Tambalang Salita
 

Filipino

06/30/2011

 
Sagutan ang Magsanay A at C sa pahina 18.
 

Filipino

06/29/2011

 
Magsaliksik ng mga Tambalang Salita at ang kahulugan ng mga ito.

Isulat sa long bond paper.  Ipasa sa Biyernes (July 1, 2011).